Adatvédelmi és jogi nyilatkozat

A jelen adatvédelmi szabályzat és tájékoztató az OFFISEVEN Kft. által üzemeltetett offiseven.hu felhasználóinak a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatainak kezelésére vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseinek megfelelő adatkezelési szabályait és a Felhasználók adatvédelmi tájékoztatóját tartalmazza.

1. A weboldal üzemeltetője és a személyes adatok kezelője azonos.

Adatkezelő megnevezése: OFFISEVEN Kft.

Adatkezelő címe: 1141 Budapest, Németpróna u. 3. fszt.1.

Adatkezelő telefonszáma: 302899616

Adatkezelés helyszíne: Az Adatkezelő székhelye

Adakezelés nyilvántartási száma: NAIH-135649/2017

A tárhely szolgáltató elérhetősége: TÁRHELY.EU Kft., 1144 Budapest, Ormánság u. 4.

 

Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait a jelen Adatvédelmi nyilatkozat alapján az Info tv. rendelkezései szerint kezeli, figyelembe véve az adatvédelemért felelős hatóság (Nemzeti Adat­védelmi és Információszabadság Hatóság, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. , www.naih.hu) tájékoztatóit.

A Felhasználó jelen Adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával hozzájárul az Adatkezelőnek az Adatkezelési Szabályzat szerinti adatkezeléséhez.

2. Szerzői jogok

A weboldal teljes tartalma, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján, szerzői jogvédelem alá esik. Előzetes írásbeli engedély nélkül tilos a weboldal tartalmának akár egészét, akár bármely részét másolni, továbbadni, terjeszteni. A weboldalon található tartalmak közlése, feldolgozása csak a weboldal üzemeltetőjének előzetes írásbeli engedélyével és a forrás feltüntetésével történhet.

3. Adatvédelem

Jelen Adatvédelmi és jogi nyilatkozat (továbbiakban nyilatkozat) időbeli hatálya 2017. -től visszavonásig tart.

A nyilatkozat tárgyi hatálya kiterjed az OFFISEVEN Kft.-nél folytatott valamennyi olyan folyamatra, amely során az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.) 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

Személyes adat fogalma: Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

4. Az adatkezelés jogalapja

A Weblap működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés során a személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. A Felhasználó a hozzájárulást a Weblap hírlevél feliratkozás funkciójának igénybevételével, arra való megerősített feliratkozással adja meg. A Felhasználó hozzájárulást ad személyes adatai reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkereséshez (pl. Hírlevél) való felhasználására, amely hozzájárulás bármikor korlátozás és indoklás nélkül külön-külön visszavonható az adatkezelőtől. A feliratkozás során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia teljes nevét és email címét, opcionálisan megadhatja cégnevét és beosztását, pozícióját. Az adatkezelés ezen adatokra terjed ki.

5. Hírlevél

Ha a Felhasználó szeretne az OFFISEVEN Kft. szolgáltatásai igénybevételével, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó újdonságokkal kapcsolatos hírlevelet kapni, kizárólag azt az e-mail címet kéri el az Adatkezelő a Felhasználótól, amelyre a hírlevelet várja. A hírlevél reklámajánlatot, illetve promóciós célú ajánlatot is magában foglalhat. A Felhasználók jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő hírlevele útján saját nevében reklámajánlatokkal keresse meg őket a hírlevél fogadására megadott elérhetőségein.

Azok a Felhasználók, akik úgy döntenek, hogy nem szeretnék tovább a hírleveleket kapni, a hírlevélben egy kattintással bármikor le tudnak iratkozni, illetve az Adatkezelő elérhetőségére küldött e-mail vagy postai üzenet segítségével lemondhatják a szolgáltatás igénybevételét.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-135649/2017

Adatkezelés célja: hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis, marketing, marketing tevékenység.

Kezelt adatok köre: név, email cím, cégnév, pozíció

Adatkezelés jogalapja: 2011.:CXII. tv. 5 § (1) a) – érintett hozzájárulás

Adattárolás határideje: a hírlevélről történő leiratkozásig, de legkésőbb az adatkezelő megszűnéséig

Adattárolás módja: elektronikusan

6. Az érintettek jogainak érvényesítése

Az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére az érkezésétől számított legrövidebb időn, belül írásban, közérthető formában választ ad.

Az érintett az adatkezelési eljárással kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

www.naih.hu

7. Webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló külső társaságok

A Szolgáltató a Weblap működéséhez külső webanalitikai kiszolgáló társaságokat vesz igénybe, amelyek a Szolgáltatótól függetlenül végzik tevékenységüket.

A Szolgáltató a Google Inc. Google Analytics és Google Adwords szolgáltatását használja. A Google Inc. cookie-kat és web beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából, valamint annak érdekében, hogy segítse a Weblap használatának elemzését. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a Felhasználó azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el. A Google Inc. weboldalán a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak az alábbi honlapon:http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/. A web beacon visszautasítására nincs lehetőség.

Nem személyhez kötött információkat korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósít meg.

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai az irányadók.

Budapest, 2018. február 11.

A tanulmányok letöltéséhez, iratkozz fel hírlevelünkre!